หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
กิจกรรม วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117.. 2019-06-13
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 เพื่อสร้างความสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม และ เสริมสร้างบรรยากาศในสำนักงานให้ดีขึ้น