หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แถลงข่าวความก้าวหน้างานก.. 2023-08-04
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง เป็นประธานแถลงข่าวความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายไพฑูรย์ ศรีมุก รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เลขานุการกรมชลประทาน นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าว เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ และเป็นการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำลาก รวมทั้งปรากฎการณ์เอลนีโญในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ณ ที่ทำการโครงการฯ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดประตูเหล็กบานโค้ง เก็บกักในลำน้ำประมาณ 7.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 2562 – 2566 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 51,375 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 2,568 ครัวเรือน ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 97