หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแ.. 2021-04-08
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่ในสังกัด ร่วมกับนายธนพงษ์ เชื้อสำราญ หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขแบบงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานเหล็กตรง ความจุเก็บกักประมาณ 12.60 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 81,111 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,412 ครัวเรือน ความก้าวหน้าโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 45.12 %