หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมดูงานเพื่อแก้ไขป.. 2022-01-20
วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมนายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ ดร.พายัพ ปั้นเกตุ อนุกรรมาธิการงบประมาณบูรณาการแหล่งน้ำปี 2565 และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสามัญติดตามงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ร่วมดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและภาคการเกษตร ในพื้นที่อำเภอหนองบัว อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์