หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมชี้แจงลั.. 2021-04-08
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อชี้แจงลักษณะโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก และขอความเห็นชอบในเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.อุตรดิตถ์) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก มีลักษณะเป็นเขื่อนดินชนิด (Zone Type) ความกว้างสันเขื่อน 9.00 เมตร ความยาว 218.50 เมตร ความสูง 31.00 เมตร ประกอบด้วย อาคารทางระบายน้ำล้นแบบด้านข้าง และอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมชนิดท่อเหล็กกล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 21.16 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 7,200 ไร่ แผนการดำเนินงานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569