หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับคณะรองจเร.. 2020-12-14
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้การต้อนรับ พลโทอรชัย บุญสุขจิตเสรี รองจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมคณะ กอ.รมน. ส่วนกลาง กอ.รมน. จังหวัดพิจิตร และนายทองสุข ณ พล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ผอ.ป.ป.ท.) เขต 6 และคณะผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามงานก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำฝายบ้านวังจิก ทั้งนี้ นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมบรรยายสรุปและชี้แจงปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุมที่ทำการชั่วคราวโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โครงการประตูระบายน้ำฝายบ้านวังจิก มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดประตูเหล็กบานโค้ง สามารถเก็บกักน้ำในลำน้ำได้ 2.07 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 37,397 ไร่ ปัจจุบันผลความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ 40