หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมและให้ข้.. 2024-05-09
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิจิตร (ปปช.) พร้อมสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ลงพื้นที่ทำสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ในโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไทยสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ ปีที่ 3 โดยนายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้บรรยายสรุปการบริหารจัดการและรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดประตูเหล็กบานโค้ง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง สามารถเก็บกักน้ำในลำน้ำได้ 6.17 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 10 ปี (2559–2569) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 37,397 ไร่ ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 60.77