หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมพิจารณาแผนการดำเ.. 2023-03-24
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับสำนักบริหารโครงการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก โครงการประตูระบายน้ำท่าแห โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก และโครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ชั้น 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก