หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตท.. 2020-11-06
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายธนาธิป แก้วมณีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง ร่วมกันตรวจสอบขั้นตอนการผลิตท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า สำหรับงานก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำ (River Outlet) งานก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ณ โรงงาน บริษัท เทสโก เอ็นจิเนีย จำกัด ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นเขื่อนดินชนิด Homogeneous Type สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ความจุ 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกร จำนวน 8,200 ไร่