หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมเร่งรัดการปฏิบัต.. 2022-05-05
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัญญา สุริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายพิรัฐภัช พานทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ณ ห้องประชุมอาคารทดน้ำบ้านตลิ่งสูง ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนัท ต้นประสงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมผู้รับจ้าง บริษัท ทิพากร จำกัด เป็นผู้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอชุมตาบง และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็นคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาวรวมประมาณ 112 กิโลเมตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 7 ปี (2560 – 2566) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 48,800 ไร่ ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 71.25