หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามความก้า.. 2023-08-03
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร โดยมี นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ข้อมูลพร้อมบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการและแผนการดำเนินงานทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ 1.ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 2562–2566 ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 96.57 2. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 6 ปี 2562–2567 ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 75.12 3. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 2564–2568 ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 32.69