หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแล.. 2023-08-17
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายธนาธิป แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ ในการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยม และการเตรียมการรับมือฤดูฝนปี 2566 ของประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออินทร์ ที่ว่าการอำเภอบางระกำ ชั้น 2 จังหวัดพิษณุโลก ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตั้งอยู่ที่ตำบล ท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดประตูเหล็กบานโค้ง เก็บกักในลำน้ำประมาณ 7.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี (2562 – 2566) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 51,375 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 2,568 ครัวเรือน ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการร้อยละ 98.27