หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เน.. 2020-05-13
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ ภายในสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ