หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ประชุมชี้แจงเกษตรกร การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ ปี.. 2015-01-26
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. : สำนักงานก่อสร้าง 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงเกษตรกร เพื่อส่งเสริงการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ