หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดประชุมการมีส่วนร่วม.. 2020-08-28
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 มอบหมายให้นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าแห ณ ศาลาประคม หมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าแห ตั้งอยู่บ้านท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบานประตูเหล็กตรง ขนาด 10.00 x 9.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง ก่อสร้างในช่องลัด ระดับเก็บกัก + 38.00 ม.(รทก.) โดยสามารถเก็บกักน้ำและลำน้ำสาขาที่อยู่ในระยะทดน้ำประมาณ 16.54 ล้านลูกบาศก์เมตร จะสามารถช่วยเหลือราษฎรในเขตตำบล 7 ตำบล 2 อำเภอ (ตำบลบางระกำ ตำบลปลักแรด ตำบลวังอิทก ตำบลพันเสา ตำบลบ่อทอง และตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก) และ (ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร) อีกทั้งโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 6 สถานี (9,810 ไร่) การอุปโภค บริโภค การเกษตร ตลอดจนลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ บรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำยมตอนล่าง พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 81,111 ไร่ แผนงานดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565