หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
รายงานสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงตรวจสอบพื้..
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประท..

2021-11-30
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมชี้แจง..
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประท..

2021-11-30
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณ..
วันที่ 10 พฤศิจกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประท..

2021-11-10
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมปร..
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท..

2021-10-14
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมชี้แจง..
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มอ..

2021-08-27
ดูทั้งหมด
รายงานความก้าวหน้าแผนงานและงบประมาณปี 2564
ผลเบิกจ่าย Cash Flow ปีงบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงานปี 2564
คำรับรองการปฎิบัติการปี 2563
รายงานงบการเงิน 2564
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คลังความรู้ สกก.3
บุคลากรนายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิศวกรรม
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๔
บุคลากรทั้งหมด
คลังความรู้ สกก.3
๑๑๘ ปี กรมชลประทาน
วีดีทัศน์
เว็บไซต์ลิงค์
ติดตามสภาพภูมิอากาศ
บริการ Download โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้