หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
รายงานสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะลงพื้นที่ตรวจราช..
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช..

2023-09-19
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ให้ข้อมูลพร้..
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทน..

2023-08-18
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับผู้เช..
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพั..

2023-08-17
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประช..
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที..

2023-08-17
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แถลงข่าวความก้..
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง เป็นป..

2023-08-04
ดูทั้งหมด
ผลเบิกจ่าย Cash Flow ปีงบประมาณ 2566
รายงานงบการเงิน 2566
รายงานความก้าวหน้าแผนงานและงบประมาณปี 2565
คำรับรองการปฎิบัติการปี 2563
ผลการดำเนินงานปี 2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คลังความรู้ สกก.3
บุคลากร
คลังความรู้ สกก.3
๑๒๑ ปี กรมชลประทาน
วีดีทัศน์
เว็บไซต์ลิงค์
ติดตามสภาพภูมิอากาศ
บริการ Download โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้