หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
รายงานสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่..
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลา..

2020-01-06
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาส..
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนา..

2019-07-15
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่..
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้..

2019-06-25
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ..
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด..

2019-06-25
กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลป..
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกล..

2019-06-13
ดูทั้งหมด
รายงานความก้าวหน้าแผนงานและงบประมาณปี 2563
ผลเบิกจ่าย Cash Flow ปีงบประมาณ 2563
ผลการดำเนินงานปี 2563
คำรับรองการปฎิบัติการปี 2563
โครงการที่เสนอขอตั้งในปีงบประมาณ 2563
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คลังความรู้ สกก.3
บุคลากร
คลังความรู้ สกก.3
๑๑๗ ปี กรมชลประทาน
วีดีทัศน์
เว็บไซต์ลิงค์
ติดตามสภาพภูมิอากาศ
บริการ Download โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้