หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
รายงานสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ตรวจราช..
วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอ..

2023-01-20
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประช..
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที..

2023-01-11
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ลงพื้นที่สำร..
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกล..

2022-11-30
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมตรวจสอ..
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง..

2022-11-25
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก..
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วยนายเดช เล็..

2022-11-18
ดูทั้งหมด
ผลเบิกจ่าย Cash Flow ปีงบประมาณ 2566
รายงานงบการเงิน 2566
รายงานความก้าวหน้าแผนงานและงบประมาณปี 2565
คำรับรองการปฎิบัติการปี 2563
ผลการดำเนินงานปี 2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คลังความรู้ สกก.3
บุคลากร
คลังความรู้ สกก.3
๑๒๐ ปี กรมชลประทาน
วีดีทัศน์
เว็บไซต์ลิงค์
ติดตามสภาพภูมิอากาศ
บริการ Download โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้