หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
รายงานสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมพิจารณ..
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่..

2023-03-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประช..
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิจิตร..

2023-03-23
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมการต..
วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่..

2023-03-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ประชุมคณะกรร..
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกล..

2023-02-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมประชุมคณ..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าชลประทานขนาดกลา..

2023-02-14
ดูทั้งหมด
ผลเบิกจ่าย Cash Flow ปีงบประมาณ 2566
รายงานงบการเงิน 2566
รายงานความก้าวหน้าแผนงานและงบประมาณปี 2565
คำรับรองการปฎิบัติการปี 2563
ผลการดำเนินงานปี 2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คลังความรู้ สกก.3
บุคลากร
คลังความรู้ สกก.3
๑๒๑ ปี กรมชลประทาน
วีดีทัศน์
เว็บไซต์ลิงค์
ติดตามสภาพภูมิอากาศ
บริการ Download โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้