หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
รายงานสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมถว..
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที..

2024-07-19
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้ประชุมหาร..
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่..

2024-07-05
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมน..
วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ..

2024-06-22
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมทำ..
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง..

2024-06-13
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประช..
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิจิตร (..

2024-05-09
ดูทั้งหมด
ผลเบิกจ่าย Cash Flow ปีงบประมาณ 2567
รายงานงบการเงิน 2567
รายงานความก้าวหน้าแผนงานและงบประมาณปี 2565
คำรับรองการปฎิบัติการปี 2563
ผลการดำเนินงานปี 2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คลังความรู้ สกก.3
บุคลากร
คลังความรู้ สกก.3
๑๒๒ ปี กรมชลประทาน
วีดีทัศน์
เว็บไซต์ลิงค์
ติดตามสภาพภูมิอากาศ
บริการ Download โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้