หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
รายงานสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ต้อนรับคณะกร..
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก (ก.ธ.จ.ตาก) ได้ลงพื้นที่ติดตา..

2022-06-24
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 จัดกิจกรรมชม..
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ร่วมกับสำนักงานชลประทานท..

2022-06-13
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ประชุมการมีส่ว..
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท..

2022-06-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ประชุมการมีส่ว..
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท..

2022-06-09
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เข้าร่วมประช..
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอภินัน..

2022-05-25
ดูทั้งหมด
รายงานความก้าวหน้าแผนงานและงบประมาณปี 2565
ผลเบิกจ่าย Cash Flow ปีงบประมาณ 2565
ผลการดำเนินงานปี 2565
คำรับรองการปฎิบัติการปี 2563
รายงานงบการเงิน 2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คลังความรู้ สกก.3
บุคลากร
คลังความรู้ สกก.3
๑๒๐ ปี กรมชลประทาน
วีดีทัศน์
เว็บไซต์ลิงค์
ติดตามสภาพภูมิอากาศ
บริการ Download โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้