หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ฝ่ายช่างกล
ชื่อ/นามสกุล นายจักริน รุ่งเรือง
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างกล
หน่วยงาน ฝ่ายช่างกล
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล นายวิชาญ ใยอ่อน
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 2
หน่วยงาน ฝ่ายช่างกล
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล นายไพบูรณ์ แก้วกลม
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 2
หน่วยงาน ฝ่ายช่างกล
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล นายสุวิทย์ ใยอ่อน
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.2
หน่วยงาน ฝ่ายช่างกล
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายคมสันต์ ปลอดสันเทียะ
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
หน่วยงาน ฝ่ายช่างกล
เบอร์โทร
อีเมล