หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | คลังความรู้ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
งานบริหารทั่วไป
ชื่อ/นามสกุล นางสกุลรัตน์ หาญทวีชัย
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล นางวัชรี สว่างวงษ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสาวณัฐยา เพชรหาญ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางปวีณา ประเสริฐดี
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช 3
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล นายอำนาจ สอนหมวก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล นางสาวฉัตรธิดา ช่างทองเก่ง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสาวพิมพ์พิมล โทมถา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสาวฮามีน๊ะ ใบหลี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสาวปิยธิดา แสงสุคนธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
อีเมล