หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | คลังความรู้ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
ชื่อ/นามสกุล นายธนาธิป แก้วมณี
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล นายพิทักษ์ แสงศิริ
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายนิคม ดาวันดี
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล นางสาวภควรรณ จันสา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
เบอร์โทร
อีเมล