หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
ชื่อ/นามสกุล นายธนาธิป แก้วมณี
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล ว่าที่ ร.ต.กิตติชัย เพชรธาราทิพย์
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสาวภควรรณ จันสา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายจตุรงศ์ หอมไม่หาย
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
เบอร์โทร
อีเมล