หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
ชื่อ/นามสกุล นายธนัท ต้นประสงค์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายจิรายุทธ์ สุมังสะ
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายชัยรัตน์ นิพัทธ์โยธิน
ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายอดุลสิน สุวรรณบาง
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
เบอร์โทร
อีเมล