หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
ชื่อ/นามสกุล นายอภิขาติ ขำคง
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ 3
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสมัชญ์ มาลาพันธ์
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายอนันต์ รัตนะ
ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง ช ๓
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายณัฐกิตติ์ เทียนคำ
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสมโพธิ์ คำต้น
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายวีรพงษ์ ดีเทียน
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
เบอร์โทร
อีเมล