หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บุคลากร | คลังความรู้ | ที่ตั้งโครงการ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | กรมชลประทาน
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล ภายใน
ค้นหาข้อมูล ภายนอก
เมนูหลัก
เกี่ยวกับโครงการ
สารสนเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
งานด้านสารบรรณ
ลิงค์สำนักงานก่อสร้าง
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
ชื่อ/นามสกุล นายพีรพล พงษ์จินดา
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล นายพงษ์เทพ อ่องประเสริฐ
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล นายภาณุวัฒน์ การใจดี
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายอนันต์ รัตนะ
ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง ช 3
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสุเทพ แช่มโชติ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 2
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสาวธนิตา นาคท้วม
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายณัฐกิตติ์ เทียนคำ
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
หน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
เบอร์โทร
อีเมล